รายละเอียดการฝึกอบรม
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 16” ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพาะเห็ดรวมทั้งการฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆของการเพาะเห็ดโยเน้นการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนี ศรีเสน่ห์/ คุณอุไรวรรณ บัวสอน สำนักคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3500 โทรสาร 0-4528-8373
   หมดเขตรับสมัครในวันที่ 17 เมษายน 2558

**รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น**

กำหนดการ
ใบสมัครเพื่อยืนยันเข้าร่วมการฝึกอมรบ
 
 
สมัครออนไลน์ (Online) [ลงทะเบียนได้ที่นี่!!]
รายชื่อผู้สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” รุ่นที่ 16
ลำดับ ชื่อ สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP