รายละเอียดการฝึกอบรมเห็ด
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพาะ รวมทั้งฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆของการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนี ศรีเสน่ห์ สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353500 โทรสาร 045-288373 หรือ www.agri.ubu.ac.th โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่14” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 มีนาคม 2555 **รับจำนวน 35 คน**
ใบสมัครเพื่อยืนยันเข้าร่วมการฝึกอมรบ
 
 
สมัครออนไลน์ (Online) [ลงทะเบียนได้ที่นี่!!]
รายชื่อผู้สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” รุ่นที่ 14
ลำดับ ชื่อ สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP