ถามมาเราตอบ

"การสร้างสื่อการสอนด้วย InfoGraphic"
โพส์เมื่อ 2018-12-20 09:48:18, โดย metinee

ไฟล์Comment
  • ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยครับ
กลุ่ม: , tags: (ดู 0 ครั้ง,1 ข้อความ)

ปฏิทินการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพส์เมื่อ 2018-09-14 11:03:47, โดย metinee

ไฟล์Comment
  • ขอบคุณค่ะ
กลุ่ม: , tags: (ดู 0 ครั้ง,1 ข้อความ)

Work flow งานการเงิน พัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โพส์เมื่อ 2018-09-10 17:26:46, โดย metinee

ไฟล์Comment
  • ขอสอบถามข้อมูลด่วน
  • รบกวนติดต่อกลับ 045-353500
กลุ่ม: , tags: (ดู 6 ครั้ง,2 ข้อความ)

ระบบการเงิน: เอกสารไปราชการ ร่วมอบรม สัมมนา และการเบิกจ่ายต่างๆ
โพส์เมื่อ 2018-09-10 17:17:34, โดย metinee

ไฟล์Comment
กลุ่ม: , tags: (ดู 11 ครั้ง,0 ข้อความ)

การใช้เครื่องมือ GPA Planning เพื่อวางแผนและติดตามผลการเรียน
โพส์เมื่อ 2018-09-10 16:52:58, โดย metinee

ไฟล์Comment
กลุ่ม: , tags: (ดู 9 ครั้ง,0 ข้อความ)

ปฏิทินการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพส์เมื่อ 2018-09-10 16:44:26, โดย metinee

ไฟล์Comment
กลุ่ม: , tags: (ดู 7 ครั้ง,0 ข้อความ)