ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แนวปฏิบัติการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฏหมาย
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ แนวปฏิบัติการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฏหมายของสำนักงานกฎหมายและนิติกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 470 ครั้ง
4/12/2014 03:25 PM