ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.)
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.58 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ ตามรายละเอียดแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 843 ครั้ง
9/12/2014 09:56 AM