ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ผ้าป่าสามัคี ต.ละหาน จ.ชัยภูิ
กลุ่ม : ทำบุญ
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ต.ละหาน อ.จัตรัส จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขอเชิญบริจาคทำบุญได้ที่งานธุรการ ภายในวันที่ 26/ธ.ค. /57
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 656 ครั้ง
9/12/2014 02:45 PM