ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27 ในวันที่ 18-21 มกราคม 2558 ณ จ.พิษณุโลก โดยมีการแลกเปลี่ยน 2 ประเด็น หัวข้อคนละ 2,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯ เพื่อโปรดพิจารณาและตอบรับคืนที่นางกัลยาภายในวันที่ 6 มกราคม 2558
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 577 ครั้ง
22/12/2014 11:21 AM