ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 549 ครั้ง
23/12/2014 10:13 AM