ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 21ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดพนครศรีอธยุธยา ค่าลงทะเบียนคนละ 9,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 525 ครั้ง
23/12/2014 10:25 AM