ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
กลุ่ม : บุคคล
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อโปรดทราบการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 669 ครั้ง
10/07/2015 09:00 AM