ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง ในวันที่ 17-20 กันยายน 2561 ณ จ.นครราชสีมา ค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 431 ครั้ง
18/07/2018 10:01 AM