ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา"
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 481 ครั้ง
18/07/2018 01:43 PM