ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วเขียว
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 525 ครั้ง
19/07/2018 11:05 AM