ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ีปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานข้อมูล (FGDS)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยกรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานข้อมูล (FGDS) ยื่นข้อเสนอภายใน 24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 490 ครั้ง
19/07/2018 11:25 AM