ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 ณ จ.นครปฐม รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 501 ครั้ง
8/08/2018 10:05 AM