ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สถาบันคลังสมองฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศนอร์เวร์ มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 466 ครั้ง
8/08/2018 10:09 AM