ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่ม : ทำบุญ
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดป่าเกษตร ตำบลธาตุ กำหนดการตามเอกสารแนบ ขณะนี้ซองร่วมทำบุญอยู่ที่ตู้จดหมายของท่านแล้วและท่านสามารถคืนซองที่งานธุรการก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 478 ครั้ง
4/10/2018 10:40 AM