ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่ม : ทำบุญ
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ด้วยมูลนิธิฯ ขอเชิญท่านร่วมอธิษฐานจิตแผ่นทอง เพื่อร่วมบริจาคทรัพย์ตามที่เห็นสมควร ซึ่งอยู่ที่ตู้จดหมายของท่านแล้ว ส่งคืนกองกลางภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 446 ครั้ง
30/07/2019 11:46 AM