ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมอบรมสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 28
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญร่วมอบรมสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดนนทบุรี ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 58 ครั้ง
8/11/2019 10:51 AM