ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมมนาภาคพิเศษ เรื่อง "CP ALL- PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมสัมมนาภาคพิเศษ เรื่อง "CP ALL- PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 115 ครั้ง
8/11/2019 11:00 AM