ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอชีย ครั้งที่ 3
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอชีย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 61 ครั้ง
8/11/2019 11:13 AM