ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน? บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เพื่อโปรดทราบข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สืบค้นได้ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
7/01/2020 10:15 AM