ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : โครงการตลาดประชารัฐตามแนวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน? บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์อว. แจ้งโครงการตลาดประชารัฐตามแนวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 65 ครั้ง
7/01/2020 10:21 AM