ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณืผุ่นละอองขนาดเล็ก
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กองกลาง แจ้งเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 57 ครั้ง
27/01/2020 09:59 AM