ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน? บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ตามที่คณะเกษตรศาสตร์กำหนดจัดงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอแจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตามกำหนดการที่แนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 215 ครั้ง
5/02/2020 12:01 PM