ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : อบรมเรื่อง การเป็นอาจารย์ทีปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สนง.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง การเป็นอาจารย์ทีปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 71 ครั้ง
9/03/2020 10:51 AM