ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม การสื่อสารออนไลน์
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : เรียน? บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักคอมฯ จึงขอเชิญอบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม การสื่อสารออนไลน์ ตามรายละเอียดแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 57 ครั้ง
17/03/2020 03:15 PM