ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : เรียน? บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์กองกลาง แจ้งเอกสารเวียนเรื่อง?การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 60 ครั้ง
30/03/2020 03:09 PM