ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอยกเลิกกิจกรรมพิธีเปิดป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งยกเลิกกิจกรรมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้หากประสงค์จะปลูกต้นไม้ในโครงการฯ สามารถปลูกได้ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564-วันที่ 6 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 138 ครั้ง
27/07/2021 04:23 PM