ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งปิดให้บริหารโรงอาหารกลาง 2
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแจ้งปิดให้บริการเพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 174 ครั้ง
2/08/2021 03:44 PM