ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2565
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 189 ครั้ง
9/08/2021 02:28 PM