ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลก MOU คณะเกษตรศาสตร์
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ขอส่งขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศและต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 177 ครั้ง
11/08/2021 02:01 PM