ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวนัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการนำเข้าหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลไปจากความจริง ทั้งนี้เพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์จาการประกาศหรือแถลงการณ์จากมหาวิทยาลัย เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 167 ครั้ง
17/08/2021 02:04 PM