ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอการสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเชิญเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งชาติ/สตรีตัวอย่างแห่งปี/องค์กรดีเด่นแ่ห่งปี ประจำปี 2564
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งแบบตอบรับและผลงานเพื่อขอรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี/สตรีตัวอย่างแห่งปี/องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสรแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 186 ครั้ง
17/08/2021 04:56 PM