ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
กลุ่ม : พ.ร.บ./ระเบียบ
เนื้อหา : กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 202 ครั้ง
18/08/2021 09:07 AM