ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยืและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกสมาคมฯ 500.-บาท และบุคคลทั่วไป 800.- บาท
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 197 ครั้ง
20/08/2021 03:35 PM