ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2564
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : สำนักงานสภาอาจารย์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขทม. ประจำปี 2564 เรื่อง กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 229 ครั้ง
23/08/2021 10:22 AM