ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ OAR ในยุค New Normol (Tech & Innovation In New Normal)" ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 189 ครั้ง
24/08/2021 03:07 PM