ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
กลุ่ม : ประกาศ
เนื้อหา : จังหวัดอุบลราชธานี ส่งสรุปข้อราชการเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 64 ดังนี้ 1. เรื่องการรายงานการบริหารโครงการแผนงาน 64 หรือโครงการต่อเนื่อง 2.เรื่อง โรคลัมปีสกิน 3. เรื่องการเตรียมงบประมาณ ปี 2565 4.เรื่อง ภัยธรรมชาติ 5.เรื่อง การบริหารสถานการณ์โควิด 19 6.เรื่อง การจัดตั้ง การเตรียมความพร้อมศูนย์ดูแลโควิดชุมชน 7 เรื่อง การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 216 ครั้ง
26/08/2021 03:02 PM