ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์งานก้าวพอดี 2564
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์านก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth) ผ่าน ระบบ Zoom Webiner ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 216 ครั้ง
27/08/2021 09:12 AM