ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยฯ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 "สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม" ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 201 ครั้ง
6/09/2021 09:14 AM