ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : การประชุมพบปะผู้แทนคณะกรรมการสรรหากับผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
กลุ่ม : บุคคล
เนื้อหา : การประชุมพบปะผู้แทนคณะกรรมการสรรหากับผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 17มกราคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3สำนักงานอธิการบดี
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 169 ครั้ง
17/01/2022 08:27 PM