ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 563/2565
กลุ่ม : คำสั่ง
เนื้อหา : สำนักงานพัฒนานักศึกษา ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 563/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและอำนวยการในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานรองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 126 ครั้ง
19/04/2022 09:54 AM