ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่ม : คำสั่ง
เนื้อหา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนานักศึกษา ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 131 ครั้ง
21/04/2022 10:53 AM