ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง"
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้ง หนังสือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ในระบบออนไลน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 123 ครั้ง
22/04/2022 04:48 PM