ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสนับสนุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ และกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 1. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสนับสนุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ทุน และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ประจำ 2565 จำนวน 8 ทุน รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2.กิจกรรมกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล(Data Science) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cibersecurity) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.30-18.30 น. ในระบบออนไลน์
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 137 ครั้ง
25/04/2022 01:56 PM