ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอแจ้งการดำเนินการในโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้ง ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 1.งานยกระดับฝารางระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 2.งานปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (ลาดยาง) ระหว่างวันที่ 10-28 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่สำนักงานอธิการบดี ในวัน ดังกล่าว
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 114 ครั้ง
27/04/2022 04:56 PM