ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1.ทำไมสรรหาล่าช้า 2.ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ 3.สัญญาจำนองที่ดิน 4.แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5.สวัสดิการการรักษาพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 103 ครั้ง
10/05/2022 01:25 PM