ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว_สำนักวิทยบริการ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 25662570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 และจะเปิดทำการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 107 ครั้ง
10/05/2022 02:55 PM