ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด เพื่อสมาชิกสหกรณ์และบริษัทสรองรูท ขอแจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 147 ครั้ง
10/05/2022 03:09 PM