ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอความอนุุเคราะห์กระจายข่าวทุนวิจัยที่สหราชอาณาจักรจากบริติชเคาซิล women in STEM สำหรับสตรีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ด้วย บริติช เคานซิล ประเทศไทย จะดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์พิเศษ เจาะลึกเกี่ยวกับทุน Women in STEM สำหรับสตรีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 137 ครั้ง
10/05/2022 03:18 PM